dundoenerij mei 2010

Préparation du documentMOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN.
Het bestuur v.l.n.r.
Lid: Rina van Dun- Peeters uit Dordrecht. tel. 078-616 29 57
Voorzitter: Eugène van Dun uit Boxtel. tel. 0411-68 34 27
Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur. tel. 076-501 60 95
Lid: Hennie van Dun uit Tilburg. tel. 06-45 09 26 91
Lid: Ad Potters- van Dun uit Breda. tel. 076-565 06 35
Contributie of donateurschap voldoen !!!
Rekeningnummer van de FVS van DUN is:
17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur
Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid
wordt betaald u een evenredig deel.
www.vandunstamboom.nl Hier vindt u ons op internet met vele foto’s en in kleur
INHOUD.
Adverteerders pag. 2
Bestuur/Inhoud/Colofon pag. 3
Van de Voorzitter/Van de Secretaris pag. 4
Van onze genealoog pag. 5
Oproep gegevens. pag. 7
Uitnodiging familiedag pag. 8
Uit de oude doos . pag. 9
DNA onderzoek pag. 12
Familiezaken pag. 14
Adverteerders pag. 15
Redactie:
Vormgeving:
Hennie van Dun
Eugène van Dun
Rina van Dun-Peeters
Patricia van Dun
_________________________________________________________________ 3
Ten gevolge van het overlijden van Kees,
onze secretaris, moesten wij als bestuur taken
overnemen, waarnemen, waardoor aan
enkele essentiële factoren is voorbij gegaan.
De haast om de taken van Kees waar te
nemen, en functies binnen het bestuur her
te verdelen, hebben ons de aangeboden
diensten van Ton als bestuurslid en op eerste
verzoek de nieuwe secretaris Robert op
te nemen in ons bestuur.
Beste van Dunnen,.......................................
Echter om deze benoeming rechtsgeldig te
maken, zullen wij als bestuur, deze benoemingen,
ter algemene goedkeuring, op de
Door het plotselinge wegvallen van Kees is
mij gevraagd de functie van secretaris op
eerst volgende algemene ledenvergadering
mij te nemen welke functie ik graag met
voorleggen.
uw aller instemming zal aanvaarden. Bij
Tussentijds zullen zij in elke geval als het zien van mijn foto zult u misschien
waarnemend functioneren.
zeggen heeeeeee… dat is een bekend gezicht.
Dat klopt, ik was de eerste voorzitter
Hennie heeft de zorg, redactie, van “Dundoenerij”op
zich genomen.
van de vereniging gedurende een aantal
Wij zijn blij dat misschien met kleine jaren. Bij het aanvaarden van die functie
overgang foutjes wij als bestuur kunnen ging ik er vanuit al met pensioen te kunnen
functioneren.
gaan maar dat miste ik op een paar maanden
na en moest dus fulltime blijven wer-
Mocht e.a. niet gaan zoals zou moeten, dan
vragen wij u ons daarvan in kennis te stellen,
en vragen uw begrip ivm. de omstan-
combineren viel ook mede door persoon-
ken wat op den duur toch wel moeilijk te
4 _________________________________________________________________
digheden.
Wij als bestuur zullen alles in het werk
stellen om de vereniging te laten draaien
als voorheen.
Namens het bestuur aan al onze leden:
Eugène voorzitter.
Beste van Dunnen,
lijke omstandigheden.
Het toenmalige bestuur heeft mij wel gevraagd
op termijn beschikbaar te blijven en
dat moment is nu aangebroken.
De functie van secretaris is de schakel tussen
de voorzitter,de bestuursleden en de
leden, en bewaakt en stimuleert alle kontakten
en beheert de bezittingen behalve de
penningen.
De secretaris heeft natuurlijk ook een eigen
inbreng.
In de eerste plaats gaat mijn aandacht uit
naar nieuwe leden want wat is een vereniging
zonder leden nietwaar? Het is een
Van onze genealoog....................................
kwestie van blijven volhouden en proberen Stand genealogisch onderzoek.
de jeugd ook te bereiken. Wist u bijvoorbeeld
dat er bijna 200 jongeren met de
We trachten onze leden zoveel mogelijk op
de hoogte te houden van de resultaten van
naam van Dun op Hyves, Facebook en andere
media actief zijn? Een enorme uitda-
het genealogisch onderzoek waarmee Ton
van Dun nu al meer dan 40 jaar bezig is.
ging om die te bereiken.............................
Hieronder volgt een overzicht van de huidige
stand van zaken.
In de tweede plaats ben ik al surfend op
internet vele van Dunnen in het buitenland
In zijn bestand zitten nu 24567 personen.
tegengekomen en dan bedoel ik niet de
Hiervan heten 5568 personen van Dun(ne),
Angolese van Dunnen maar diegenen die in
2613 vrouwen, 2912 mannen en 30 waarvan
het geslacht niet bekend is.
het verleden geëmigreerd zijn naar USA,
Australia, Zuid-Afrika en noem maar op .
Kortom, werk aan de winkel........................
We onderscheiden op dit moment 5 takken.
Met vriendelijk groet,
Deze zijn meer dan waarschijnlijk aan elkaar
verwant, maar kunnen nog niet op een
correct wetenschappelijke manier met elkaar
worden verbonden.
Robert van Dun
Goirlese tak met 2084 mannelijke nazaten
van Jan van Dunne uit ongeveer
1420.Alphense tak met 553 nazaten van
Jan van Dunne uit ongeveer 1395.
Oirschotse tak via 2 vrouwelijke lijnen teruggaand
tot 1420.
Hilarenbeek/Esbeek met 51 mannelijke nazaten
van Jan van Dunne uit ongeveer
1520.
Hooge en Lage Mierde met 28 mannelijke
nazaten van Jan van Dunne uit 1460
_________________________________________________________________ 5
Nog geen stamboom “van Dun” op het
internet
Zoals U hierboven kunt lezen is onze
stamboom uitgebreider dan ooit.
Regelmatig krijg ik dan ook verzoeken om
gegevens hieruit ter beschikking te stellen.
Ik doe dat met veel plezier. Iedereen die
dat vraagt krijgt van mij een genealogie
met de laatste 4 of 5 generaties van zijn
familietak. Als extra ook nog een stamreeks
( vader, opa, overopa etc.) Ik hoop en
verwacht door dit te doen eventuele ontbrekende
gegevens van die familietak terug
te mogen ontvangen. Een enkele keer krijg
ik ook de vraag waarom al deze gegevens
niet gewoon op internet op onze website
zijn te vinden.
De reden is dat ik nog niet klaar ben om dit
nu al te doen.
Van de Goirlese tak moeten de eerste 3 generaties
nog worden herzien. Het wachten
is op de gegevens die moeten komen uit de
periode 1400-1500 van het rechterlijk archief
van het kwartier van Oisterwijk.
Hiervoor moeten nog 52 boeken doorgenomen
worden met gemiddeld 150 pagina’s.
Bovendien is het schrift uit deze periode
ook voor mij zeer moeilijk leesbaar.
Gelukkig is een medeweker van het Regionaal
Archief Tilburg bezig met deze boeken
door te nemen. Hij zal voor ons alle
“van Dunnen” verzamelen die hij tegenkomt.
De verwachting is dat hij ongeveer
een jaar nodig heeft voor dit karwei.
Jef van Gils, ook van genoemd archief,
gaat de gegevens dan verder uitwerken. Hij
wil dan komen tot een boek van de Goirlese
tak. Een concept heeft hij al gedeeltelijk
klaar met ook zijn auteursrechten daarop.
6
Chaamse of Alphense tak..........................
Afgelopen maart heeft de Ned. Vereniging
het initiatief genomen om hierover zelf een
boek uit te geven. Ik heb hiervoor al mijn
losse gegevens gedigitaliseerd over de periode
1400-1800. De aanvullende gegevens
zouden onder leiding van secretaris Kees
van Dun bijeengesprokkeld worden onder
de huidige afstammelingen van deze tak.
De uitwerking ervan is door zijn zeer plotseling
overlijden op het moment nog onduidelijk.
Ik hoop dat iedereen dit begrijpen
kan.
Minder begrijpelijk voor mij is een enkele
zeer boze reactie van een onzer leden, die
mij beschuldigt van het achterhouden van
gegevens. Hij wil alles op internet kunnen
raadplegen. Met bovenstaande informatie
hoop ik dat iedereen begrijpt dat plaatsing
op dit moment nog geen reële gedachte is.
Nogmaals benadruk ik dat iedereen van mij
de gegevens krijgt van de laatste generaties
van zijn familietak en als extra ook nog een
stamreeks.
Ton van Dun,
Ps. Dit bovenstaande stukje had eigenlijk
in de laatste dundoenerij moeten staan
maar dit is niet gebeurd, daarom nogmaals
het hele verhaal.
Hoeveel naamdragers “van Dun” woonden
er in Nederland in 2007?
Vrij recent heeft het Meertensinstituut op
zijn website een opsomming gegeven van
alle voorkomende namen in 2007 in Nederland.
Daarbij wordt ook vermeld het
aantal naamdragers per gemeente. Om
misverstanden te voorkomen; een vrouw
blijft bij een huwelijk met haar oorspronkelijke
naam te worden opgenomen in deze
telling.
_________________________________________________________________
Iedereen kan nu zoeken op Het toont ook aan hoe familieonderzoek in
http://www.meertens.knaw.Nl/nfb/naar zijn de picture staat.............................................
of haar familienaam.
Leuk om zelf ook eens te proberen met de
Op de site ga je naar Nederlandse familienamenbank
2007 en vul daar je naam in Ton van Dun................................................
naam van Uw moeder of partner.
met een eventueel tussenvoegsel.
Ulvenhout
Voor “van Dun”zul je dan 1524 personen
aantreffen voor 2007.
Deze zijn ook per gemeente te zien met een
kleurschakering naar het aantal personen.
Van de plaatsen met de meeste “van Duns”
geef ik hierbij een overzicht.
Tilburg ( dicht gelegen bij onze oorsprongsplaats)
is onbetwist koploper met Beste leden.
280 personen.
Breda volgt met 81 personen, op de voet Graag wil ik alle leden nogmaals
gevolgd door Goirle met 75.
vragen om hun volledige naam,
Ook Eindhoven telt goed mee met 50 personen.
Hierna komen een aantal plaatsen nummer en vooral het emailadres
adres, geboortedatum, telefoonmet
een aantal van juist 25 of meer personen.
Hier komen de namen:
regelmatig op de hoogte kan en wil
naar mij toe te sturen zodat ik jullie
Alphen-Chaam 37 - Den Bosch 37 houden van gebeurtenissen tussen de
Boxtel 32 - Vught 31 boekjes door, u weet, met email is
Oisterwijk 30 - Gilze-Rijen 33 men direct op de hoogte van allerlei
Amsterdam 27 - Amstelveen 26 zaken. Bij mijn vorige oproep heb ik
Utrecht 25 - Noordoostpolder 25
maar 2 reacties ontvangen. Hopelijk
De familie van Dunné (ook bij ons behorend)
heeft 32 naamdragers in Nederland.Bij
de familienamenbank is ook te ren naar ..........................................
gaat het deze keer beter. Graag stu-
zien het aantal naamdragers per provincie hvandun@gmail.com
in 1947.
Bij voorbaat onze dank.
Heel duidelijk is in 1947 te zien dat de
“van Duns” nog rond hun oorsprong zitten.
In Brabant wonen er 776 van het totaal
aantal in Nederland van 951.
Het zou erg aardig zijn als wij ook van
België een dergelijk overzicht hadden.
Het zal beslist bestaan. Maar of het openbaar
is ?
Wij in Nederland zijn het Meertensinstituut
erg dankbaar voor hun mooie website.
De eerste week dat deze site geraadpleegd
kon worden lag deze regelmatig “plat”
vanwege de overweldigende belangstelling.
_________________________________________________________________ 7
UITNODIGING EN PROGRAMMA FAMILIEDAG
STAMBOOMVERENIGING VAN DUN.
ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2010
P R O G R A M M A
10.00 – 10.45 uur samenkomst in Biesbosch Centrum Dordrecht
Baanhoekweg 53, 3313 LP Dordrecht.
(hier is ook de opstapplaats voor boot)
10.45 – 11.00 uur we gaan aan boord van “de Halve Maen”.
Aan boord tijdens varen koffie met halve maen koek.
Verdere consumpties voor eigen rekening.
11.00 – 12.00 uur vaartijd. Tijdens deze tocht worden er lootjes verkocht
voor de verloting.
12.15 – 13.15 uur Jaarvergadering in Biesbosch Centrum met verloting.
13.30 – 13.45 uur korte wandeling naar Restaurant de Merwelanden Na afloop
hier kan ieder zijns weegs gaan !!!!!!!!
13.45 – 14.45 uur uitgebreide koffietafel.
14.45 – 15.00 uur korte wandeling van 2 minuten naar de Sterrenwacht
Mercurius.
15.00- 16.30 uur rondleiding en uitleg bij Mercurius.
Bij Mercurius kan men voor eigen rekening consumpties kopen a € 1.20 per
stuk.
(het kan zijn dat de programmavolgorde wordt aangepast)
8
_________________________________________________________________
De boerin vroeger
We trachten een beeld te scheppen van leven
en werken van een boerin op het platteland
in vroeger dagen. Natuurlijk is het
overzicht niet compleet, maar iedereen kan
hierover aanvullingen of correcties insturen.
begon aan haar huishoudelijke taken, zoals
het schuren van het fornuis met schuurpapier
en Tante Blank om het weer mooi
glimmend zwart te krijgen. De keukenvloer
moest geveegd worden. Die was
meestal van cement, baksteen of potscheurde
langwerpige steentjes. Ook de
deel kreeg een beurt. Als de
koeien op stal stonden,
moesten ze water krijgen,
wat uit de put werd gehaald
met emmers. Voor de koe
werd een teil gezet en daarin
werd het water gedaan.
Dan moesten ze nog worden
voorzien van hooi, bieten
of knollen , die meestal
midden op de deel lagen.
Ook het uitmesten van de
stal en het schoonmaken
van de varkenshokken was
niet zelden een taak van de
boerin.
In huis moesten de bedden
worden opgemaakt. Vaak zat er stro in de
matrassen en die moesten goed worden
opgeschud. Later kreeg men matrassen met
kapok erin. Dan was het langzamerhand al
weer tijd om aan het middageten te denken.
De aardappelen moesten worden geschild
en de groente van het land gehaald
en schoongemaakt worden. Dan kon de
pan op het fornuis gezet worden. Ondertussen
was de melkrijder weer langs gekomen,
die 's morgens de volle melkbussen,
die langs de weg gezet waren, had opgehaald.
Van de melkfabriek bracht hij
meestal ondermelk, karnemelk of boter
mee terug. De ondermelk werd gebruikt
voor het voeren van de varkens en de kalveren.
De karnemelk gebruikte men zelf,
want heel vaak werd er 's avonds karnemelkse
pap gekookt. Als de melkbussen
leeg waren, moesten ze gewassen worden.
Melken met de hand. Twee keer per dag.
De boerin hielp mee
Deze pagina gaat niet specifiek over Kotten,
maar geeft wel een algemeen beeld
van het leven op het platteland vroeger
's Morgens moest er eerst gemolken worden.
De boerin hielp natuurlijk mee, want
het melken geschiedde met de hand. 's
Zomers liepen de koeien in de weide en
meestal moest men eerst een eindje fietsen
om bij de weide te komen. De boer zelf
met de transportfiets met de melkbus
voorop en de boerin erachter met de eigen
fiets. Ook ging men wel met de kar. Men
hield elkaar nauwlettend in de gaten hoe
vroeg men "in het veld" was. "Bij ow waren
vanmorgen de vensters nog dichte,
ton'k hen melken ging" was niet zelden een
opmerking.
Na het melken werd er meestal gegeten en
na het eten ruimde de boerin de tafel af en
_________________________________________________________________ 9
Vaak met heet sodawater, zand en een
borstel en nagespoeld met schoon water.
Meestal gebeurde dat bij de put, waar ook
een rek stond, waar de bussen omgekeerd
opgezet konden worden. Het zand was een
speciaal fijn wit zand, ook wel schuurzand
genoemd en werd tevens gebruikt
voor het schuren van de klompen. Men
had zondagse klompen en klompen voor in
de week. Melkbussen schuren
Deze laatste gebruikte men bij het dagelijkse
werk op het land en op de boerderij.
Meestal moesten die dan ook eerst geweekt
worden voor ze geschuurd konden
worden. Als men op visite ging, deed men
natuurlijk de zondagse klompen aan.
kunnen bleken in de zon. Dit mocht ook
weer niet te snel gebeuren, vandaar dat
men regelmatig water over de was goot.
Daar moest je ook weer mee oppassen,
want bleef het water te lang op de was liggen,
dan veroorzaakte dat gele kringen.
Later gebruikte men bleekwater, een soort
verdunde chloor in flessen. Daarvan mocht
je ook weer niet te veel gebruiken, want de
was ging er gauw kapot van. Dan moest er
goed gespoeld
worden en deed
men meestal
een zakje
blauwsel in het
spoelwater om
een optisch witter
effect te
krijgen. Dan
kon de was op
de lijn worden
gehangen, als er
tenminste niet
te veel wind
stond.
De was moest natuurlijk ook gestreken
worden en daarvoor had de boerin de beschikking
over een bout die heet gemaakt
kon worden in het vuur of waar men hete
kooltjes in kon doen. De overhemden kregen
een speciale behandeling met stijfsel.
Dit was gemaakt van aardappelmeel en
men kon het krijgen in poeder of korrels:
SB was een bekend merk. De stijfsel werd
opgelost in een grote hoeveelheid kokend
water, waarin de overhemden kwamen.
Naast het werk op de boerderij hielp de
boerin ook mee op het land. Dan moest het
werk op de boerderij maar even iets minder
uitgebreid gebeuren. Dat haalde men
dan wel weer in met de grote schoonmaak,
die meestal twee maal in het jaar werd gehouden:
in het voorjaar en in de herfst. Al-
Het wassen was ook een hele arbeid toen
er nog geen wasmachines waren. Meestal
waarvoor een vaste dag en vaak was dat de
maandag. De kleren werden voorgeweekt
in sodawater, waarna het met de hand een
soort voorwas kreeg. De smerige stukken
werden met groene zeep ingewreven,
waarna ze in een ketel op het vuur gekookt
werden. Daarna kon het eigenlijke wassen
beginnen. Ze werd stuk voor stuk op een
plank gelegd en met een borstel bewerkt.
Na het wassen kwam het bleken. Een
bleek was een stuk grasland met kort gras
waarop de was werd uitgespreid om te les moest naar buiten en geklopt of gelucht
10 _________________________________________________________________
worden, want meestal waren de vertrekken
in de boerderij erg vochtig en dat kon
schimmel veroorzaken. De muren werden
opnieuw wit gekalkt en het stro in de matrassen
werd vervangen, zodat men 's
avonds weer in een fris bed kon slapen.
Men verschoonde zich niet zo vaak als nu
en de zaterdag was de dag dat men zichzelf
eens wat beter onder handen nam. In
de winter kon men soms wel twee weken
met hetzelfde goed aan lopen. Zo werden
er dan ook weinig handdoeken verbruikt
en op het laatst rook die dan ook niet al te
fris meer. Als er gewassen moest worden
hield de boerin daar vaak al rekening mee
met het eten koken. 's Zaterdags werd al
vast een pan erwtensoep gekookt voor de
maandag. Later kwamen, mede onder invloed
van de invoering van de elektriciteit,
de wasmachines.
pannenkoek of karnemelkse pap eten het
werk op de boerderij meest gedaan was,
dan had de boerin nog wel wat verstelwerk
of breiwerk liggen. Sokken moesten worden
gestopt en kapotte kleding versteld.
Wat helemaal niet meer gemaakt kon worden,
kon altijd nog dienen als "waskeldook"
of poetslap en anders ging het bij de
"plodden". De 'plodden" of lompen werden
dan weer verkocht aan de "ploddenkaerls",
die langs de deur kwamen om oud ijzer of
lompen op te kopen. Dan hebben we het
nog niet eens gehad over de kinderen. De
opvoeding en verzorging was een taak
voor de boerin en vader kon er hoogstens
eens goed "deurspraeken", als ze ondeugend
waren geweest. Kinderen hoorden
niet te spreken aan tafel, alleen als hun wat
gevraagd werd. De afwas en het koffie zetten
werden ook beslist niet door de boer
gedaan, want ook dat was "vrouwleuwark".
Wanneer men kippen had, moesten die
natuurlijk ook gevoerd worden. Meestal
stond er ergens in het kippenhok een oude
melkbus o.i.d. met zaad erin. Niet zelden
kwam daar wel eens een muis in terecht,
die het niet meer lukte uit de bus te kruipen.
Eieren moesten geraapt worden en
verzameld. Soms zat een kip nog op het
nest en probeerde men onder de kip te voelen
of er eieren in het nest lagen. Sommige
kippen waren daar niet zo op gesteld en
protesteerden met pikken of het luid kakelend
wegfladderen van het nest. Als de
kippen wat op leeftijd waren en niet meer
zo goed legden, werden ze naar de kippenslachter
gebracht en heel vroeger kwam er
ook wel eens iemand langs om slechte kippen
op te kopen: de "hoonderkremer".
Gezin aan tafel. Niet met het bord op
Als de koeien in het voorjaar naar buiten
schoot voor de televisie.
gingen, was het tijd voor het schoonmaken
en opknappen van de koeienstal. De bovenste
delen van de muren werden gewit
en de onderste gedeeltes geteerd met paraffinelak.
Als 's avonds na het melken en het
_________________________________________________________________ 11