118-E.PDF

Préparation du documentULUSLARARASI
LIONS
DERNEKLERÝ
118-E YÖNETÝM ÇEVRESÝ
FEDERASYONU
GENEL YÖNETMEN
ULUSLARARASI
HÝZMET EDÝYORUZ
2011-2012
HÝZMET DÖNEMÝ
GÖREVLÝLER KÝTABI
SEBAHAT
URAL
YILDIRIM
ÇEVRESÝ
YÖNETÝM
LIONS
2011
118
- E
2012
ULUSLARARASI
LIONS
DERNEKLERÝ
118-E YÖNETÝM ÇEVRESÝ
FEDERASYONU
ULUSLARARASI
2011
LIONS
HÝZMET
118
- E
2012
YÖNETÝM
EDÝYORUZ
ÇEVRESÝ
SEBAHAT
GENEL YÖNETMEN
URAL YILDIRIM
KÝTAP SAHÝBÝNÝN
Kulübü : ......................................................................
Adý : ......................................................................
Soyadý : ......................................................................
Tel.Ýþ : ......................................................................
Tel.Ev : ......................................................................
GSM : ......................................................................
e-mail : ......................................................................
118-E YÖNETÝM ÇEVRESÝ FEDERASYONU MERKEZÝ
Tel: 0212 221 37 35 Faks: 0212 220 28 86
e-mail: 118e@md118.org
Darülaceze Cad. No:43 Famaþ Ýþ Merkezi K:4
34384 Okmeydaný - Ýstanbul
1
ÝCRA EDEN, TATBÝK EDEN KARAR VERENDEN
DAÝMA DAHA GÜÇLÜDÜR.
Mustafa Kemal Atatürk
3
D
O
S
T
Dürüst bir çalýþma ile
Objektif yaklaþýmla
Sorumluluk sahibi olarak
Tutarlý davranýþlarla
DOSTLUÐUN
gücünü his ederek
LIONS’un HÝZMET HEDEFLERÝNE
ulaþmamýz dileðiyle
Genel Yönetmen
Sebahat URAL YILDIRIM
6
GENEL YÖNETMEN
Sebahat URAL YILDIRIM (Ln.Savaþ)
Avcýlar Lions Kulübü
Doktor - Saðlýk Yönetmeni (A Rh +)
Tel Ýþ : 0212 244 05 79
Tel Ev : 0212 868 05 32
Faks : 0212 244 05 79
GSM : 0532 376 66 90
E-mail : suyildirim@hotmail.com
Adres : Burnaz Cad.Konak Sok.
No:20 Avcýlar - Ýstanbul
7
GEÇEN DÖNEM GENEL YÖNETMENÝ
Gökhan BERKER (Sema)
Ýstanbul Marmara Lions Kulübü
Makine Müh.- Yön. Danýþmaný (0 Rh +)
Tel Ýþ : 0212 327 34 67
Tel Ev : 0212 555 98 82
Faks : 0212 327 33 67
GSM : 0532 213 94 92
E-mail : berker.gokhan@gmail.com
Adres : Pera Danýþmanlýk ve Tic.A.Þ.
Barbaros Bulv.No:63/9
Beþiktaþ - Ýstanbul
9
GENEL YÖNETMEN 1. YARDIMCISI
Hamza KURTAY (Ln. Müzeyyen)
Ýstanbul Silivri Lions Kulübü
Yönetici - Danýþman (0 Rh +)
Tel Ýþ : 0212 728 10 58
Tel Ev : 0212 727 78 14
Faks : 0212 727 78 14
Yazlýk : 0212 711 69 76
GSM : 0532 212 46 57
E-mail : hamzakurtay@gmail.com
Adres : Cumhuriyet Mah.Seçkin Sitesi
C-Blok D-2
34570 Silivri - Ýstanbul
10
GENEL YÖNETMEN 2. YARDIMCISI
Necati YILMAZ (Sema)
Avcýlar Lions Kulübü
Doktor - Nükleer Týp Uzmaný (B Rh -)
Tel Ýþ : 0212 570 56 23
Tel Ev : 0212 572 00 99
Faks : 0212 570 56 24
GSM : 0532 323 69 59
E-mail : necatiyilmaz1@gmail.com
Adres : Ýncirli Cad.No:112/15
Bakýrköy - Ýstanbul
11
GEÇMÝÞ DÖNEM GENEL YÖNETMENLERÝ
1969-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Fahrettin Kerim Gökay (Nilüfer)
Ýsmail Ýþmen
Suat Ballar (Ayhan)
Nuri Pere (Þamiye)
Enver Þenerdem (Server)
Neþet Sirman (Nora)
Münip Tarhan (Ln.Gülay)
Gültekin Malkoç (Birsen)
Kemal Köksalan (Fatoþ)
Turan Tamar (Ln.Ayla)
Ahmet Ekmekçioðlu (Ln.Necmiye)
Maral Öztekin (Müren)
Mehmet Ali Ýkizer (Ln.Yýldýz)
Çetin Yýldýrýmakýn (Ln.Ergin)
Samim As (Müyesser)
M.Kemal Güçkan (Ln.Fesiha)
Nesim Levi (Ln.Birsen)
Nevzat Ýlhan (Sera)
Orhan Göçer (Ýnal)
Ýnal Aydýnoðlu (Tülay)
Feridun Birkandan (Ln.Bilge)
Taylan Karatuna
Ali Eþref Müezzinoðlu (Vecihe)
Timur Erk (Ingrid)
Yavuz Soral
Osman Ýlhan (Afife)
Ömer Faruk Ergün (Ln.Nilgün)
Sunday Bilgin (Ln.Türkan)
Asil Alpan (Ayþe)
Aysan Þakar (Nurhan)
Ayþegül Topdemir (Ln.Fuat)
Haluk Coþkunkan (Ln.Meltem)
Esen Ýbak
Safa Batýbay (Emel)
Sedat Toktürk (Ln.Candan)
Mehmet Gazaz (Öznur)
Özden Dallý (Ln.Yasemin)
Fuat Topdemir (Ln.Ayþegül)
Nilgün Erdem Niord (Ln.Leif)
Latife Baþtuð (Sami)
Gökhan Berker (Sema)
Vefat Tarihi
22.07.1987
23.06.1999
16.10.1983
31.01.1996
09.10.1998
24.09.1999
28.10.1982
23.02.1986
24.11.2004
29.08.1996
25.11.1992
27.08.2004
12