Kulturni dan učencev 9 TRUBAR

Préparation du documentKulturni dan
učencev 9. razreda
na Raščici in na
Turjaku
OKTOBER 2012
2
V sredo, 25. 10., smo imeli devetošolci kulturni dan. Na Raščici in na Turjaku smo obnovili in
razširili svoje znanje o razmerah v Evropi v 16. stoletju, o protestantizmu na Slovenskem, o
Primožu Trubarju, njegovem delu in pomenu ter o delu ostalih protestantov. V knjigoveški
delavnici smo spoznali postopek vezave knjige, kakršen je bil v Trubarjevih časih.
Gospodarsko poslopje, kjer smo si ogledali knjigoveško delavnico.
Takole je Trubar pisal z gosjim peresom,
najprej v gotici. Zagotovo je bil prav tako zadovoljen s svojim delom kot Patrick.
Tiskarji so imeli črke
razporejene v takih zabojih
(slika levo), sestavljali so jih v
besede (slika desno) in odtisnili
na papir. Na stavnici vidimo
tudi najmanjšo tiskano knjigo
na Raščici – velika je približno
3x3cm.
3
Potiskane pole je dobil v roke knjigovez (knjigovezinja), ki je s pomočjo različnega orodja in
materialov po posebnih postopkih izdelal knjigo.
Pregibane pole je v hrbtih sešil, s klejem
zlepil, učvrstil, prilepil v posebej izdelane
platnice in jih na koncu še za več ur
stisnil v stiskalnici. Na desni sliki je nekaj
primerov različnih vezav, eden od
učencev ima v roki reprint Trubarjevega
Katekizma.
Najbolj pridni so
dobili še dodatne
informacije o
Trubarju in vezavi
knjig, ostali pa smo
si ta čas ogledali še
žago in mlin (glej
spodnji sliki).
4
Nato smo krenili proti gradu Turjak, kjer se nam je bolj kot
Dalmatinova kapela v spomin vtisnila pripoved vodičke o
strašnih turških ječah (slika desno).
Novinarski krožek
Foto Anže Glušič, 9. a (razen grad Turjak, lipa
in Dalmatinova kapela)
Na šolski spletni strani (Didaktika) si oglej tudi učni list Protestantizem in Primož Trubar ter
preizkusi nekaj spletnih povezav.
5
Uredila:
Zlata Valentić
Oblikoval:
Srečko Skube
6